0274-451788 / 082221284555

Semangka Fortune

- Jenis semangka hibrida berbiji.
- Mempunyai pertumbuhan sangat kuat dan mudah membentuk buah.
- Buah berbentuk lonjong.
- Daging buah berwarna kuning dengan kulit buah berwarna hijau gelap.
- Rasa manis dan tekstur daging buah lembut.
- Bobot buah rata-rata 2 - 4 Kg/ buah.
- Dapat dibuahkan lebih dari dua buah per tanaman.
- Dapat dipanen saat tanaman mulai berumur 55 hari setelah tanam.
- Dianjurkan banyak menggunakan pupuk kandang/ organik dan pengairan yang baik.